Zinnen metselen

In de bijeenkomst van Schrijven Kun je Leren werd hard gewerkt aan het formuleren van de onderzoeksvraag. We gebruikten daarbij het framework van Monica Koster en Renske Bouwer. In dat framework worden aanbevelingen gedaan om in onderzoek vooral ook leerkrachten mee te nemen én om aandacht te besteden aan vijf aspecten: wát gaan we leerlingen leren, hóe gaan ze dat leren, welke activiteiten moeten ze daartoe ondernemen, waaruit bestaan de leerkrachtactiviteiten en tot slot: hoe bereik je dat leerkrachten over de veronderstelde vaardigheden beschikken? Een groot deel van de ochtend werd besteed aan het werk van Maike Janssen: ze ontwierp een interventiepakket voor groep 7 waarin leerlingen wordt geleerd mooie zinnen en alinea’s te schrijven met gebruikmaking van een aantal voegwoorden (aangezien, doordat, maar).



Geef een reactie