Zelfgestuurd leren en het opleiden van leraren: waarom, hoe en wat?

Tijdens de VELON conferentie (conferentie voor lerarenopleiders, 18 en 19 maart jl.) werd katern 7 van de Kennisbasis Lerarenopleiders gelanceerd. Voor dit katern schreven Emmy Vrieling (Open Universiteit), Patrick Sins (Saxion en Thomas More Hogeschool) en Eric Besselink (Iselinge Hogeschool) een artikel over zelfgestuurd leren en het opleiden van leraren. Na een definiëring van zelfgestuurd leren waarbij ook het belang aan bod komt (waarom), bespreken we een model met ontwerpprincipes voor het implementeren van zelfgestuurd leren binnen lerarenopleidingen primair onderwijs (hoe). Tenslotte illustreren we de toepassing van deze principes door het beschrijven van een drietal casussen (wat). De eerste twee casussen richten zich op het opleiden van pabostudenten; de derde casus beschrijft de wijze waarop de principes zijn gebruikt voor het professionaliseren van basisschoolleraren. Op deze wijze bieden we praktische aanknopingspunten voor het opleiden van zowel aankomende als zittende leraren in het basisonderwijs. Het artikel is hier te bekijken.Geef een reactie