Workshop ouderbetrokkenheid

Er is een workshop ouderbetrokkenheid beschikbaar, waarmee geïnteresseerden op de hoogte gebracht worden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ouderbetrokkenheid, gestimuleerd worden om actief na te denken over de situatie op het gebied van ouderbetrokkenheid op hun school en handreikingen krijgen om deze situatie te verbeteren.

Er is een scan beschikbaar waarmee basisscholen de beginsituatie en behoeften en kansen op het gebied van ouderbetrokkenheid op de basisschool vast kunnen stellen ter vergelijking met wat de literatuur aangeeft als ideale situatie. Op basis van de scan kan de school op het gebied van ouderbetrokkenheid getypeerd worden.

Er is een ouderenquête beschikbaar waarmee basisscholen inzicht kunnen verkrijgen in de mening van ouders op het gebied van ouderbetrokkenheid.

Er zijn een werkwijze en bijbehorende hulpmiddelen beschikbaar waarmee de visie van een schoolteam op het gebied van ouderbetrokkenheid bepaald kan worden op basis waarvan een ouderbeleidsplan ontwikkeld kan worden.

Er is een overzicht van richtlijnen beschikbaar waar een ouderbeleidsplan aan moet voldoen.1 reactie

Geef een reactie