Wie stelt hier de vragen?

Een filmpje over ontwerpgericht onderzoek waarin wordt gewerkt aan een situatie waarin het niet de leerkracht is die de vragen stelt, maar vooral de kinderen ondersteund worden in het stellen van goede vragen.Geef een reactie