Wie heeft hier een probleem? Oudergesprekken nader bekeken

Eerste bijeenkomst met startende leerkrachten van het jaar 16/17.

 

Onderwerp: Ouders. 26 oktober 2016.

De insteek van deze bijeenkomst was heel praktisch:

Wat kom je tegen?

Wat kun je doen?

Om succeservaringen hierover op te kunnen doen is  het handig inzicht te hebben in kwaliteiten die je hebt en die je in kunt zetten bij lastige gesprekken. Via twee werkvormen hebben we de persoonlijke kwaliteiten opgehaald.

Binnen de Roos van Leary  hebben we gekeken welke reacties passend en effectief zijn in een gesprek met een ouder.  Theoretische voeding is toegevoegd door in te gaan op de dramadriehoek en hoe daaruit te komen richting  winnaarsdriehoek.

Bij de casussen kwamen slechtnieuwsgesprekken nog aan de orde. Hier bleek het tijd geven aan de ouder om het nieuws (groot of klein) te verwerken een belangrijk aspect.

Algemeen kwam aan de orde dat het bij elke gesprek belangrijk is je af te vragen: wie heeft hier een probleem? Het was een zinvolle middag met mooie open gesprekken.Geef een reactie