Werken aan de website

Vandaag zijn we met onze leernetwerkgroep aan de slag geweest met de invulling van onze website. Binnen de basisbehoeften Relatie, Competentie en Autonomie werken we met de uitgangspunten; Ik mag zijn, Ik wil leren, Ik durf te leren, Ik mag leren en Ik kan leren. Bij elk uitgangspunt past bewustwording, doen en denken. Vandaag aan de slag geweest met het bekijken van casussen die passen bij bewustwording. Samen ontdekken we kaders en richtlijnen waarbinnen we willen werken om onze doelgroep te bereiken. Voor de volgende bijeenkomst bekijkt ieder de casussen nog eens goed; titel moet pakkend zijn, een good en bad practise toevoegen en plaatsen op de juiste plek in de drive.  Het proces van samen delen, aanscherpen, kritisch bekijken “trechtert” ons materiaal en dat verhoogt, hopen we, de kwaliteit van ons product.Geef een reactie