Waartoe leiden we op?

Hoe bereiden we de jeugd voor op hun toekomstige werkzame leven, op beroepen die nog niet bestaan? Deze vraag stond centraal in een studie die door Paul Kirschner en Slavi Stoyanov (Open Universiteit) werd uitgevoerd en onlangs werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Educational Policy’. Een groep van 95 experts, waaronder onderwijswetenschappers en human resource professionals, doorliepen een zogenaamde ‘group concept mapping’ procedure waar ze ideeën genereerden, sorteerden en waardeerden voor het (toekomstig) opleiden van jongeren. Bij deze ideeën stond vooral de inhoud van ‘opleiden’ centraal: wat moet er nu eigenlijk geleerd worden in de (beroeps)opleidingen? Maar ook de organisatie van leren en onderwijzen werd benoemd. De experts genereerden 239 ideeën/kenmerken die (met behulp van ‘multivariate statistische analyses’ en het ‘semantisch’ doorploegen van door deze analyses voorgestelde clusters) konden worden onderverdeeld in vijftien thema’s (nl.: (1) Critical Thinking, (2) Skills Transfer, (3) High-Level Thinking, (4) Competences, (5) Metacognition and Reflection, (6) Efficacy [Self-Image] Building, (7) Learn in Authentic Situations, (8) Integrate School and Profession, (9) Collaboration, (10) Teacher Professionalization, (11) Information Literacy, (12) Redesign the School, (13) Literacy, and Numeracy, (14) Information Skills, and (15) Learn for the Future).

Het (online first, dus nog ‘in druk’) artikel is ‘open access’, ofwel gratis te downloaden. Voor de deelnemers aan de academische werkplaatsen (AWs) is deze studie interessant, omdat de beschreven GCM-methode in de beginfase van het ontwerpgericht onderzoek in AWs wordt gebruikt om de (voor)kennis in de verschillende groepen in kaart te brengen. Een mooi voorbeeld dus. Gaat het lezen!

Referentie en link:

Kirschner, P. A., & Stoyanov, S. (2018). Educating youth for nonexistent/not yet existing professions. Educational Policy. Advance online publication. doi:10.1177/0895904818802086Geef een reactie