Voortgangsgesprekken

De afgelopen twee weken zijn gesprekken gevoerd met een afvaardiging van alle 10 projecten van de Academische Werkplaats. Samen gingen we na hoe het onderzoeksproject loopt, welke piketpaaltjes en doelen zijn geformuleerd en welke knelpunten om een oplossing vragen. En ook spraken we al over de naderende accreditatie van januari 2020. We hoorden mooie verhalen: voorbeelden van hoe nieuwe studenten werden opgenomen in een werkplaats die al een jaar loopt: oud-studenten praten nieuwe studenten bij! Veel aandacht werd geschonken aan de focus in de activiteiten van de groepen en hoe die zich verhoudt tot de keuzevrijheid van studenten. Uit de verhalen maken we op dat kaders en focus studenten helpen bij het afbakenen van hun eigen minoronderzoek. Daar waar de relatie met het eigen minoronderwerp van de student en de activiteiten van het netwerk goed op elkaar aansluiten, wordt met de meeste tevredenheid gerapporteerd over de flow in de groep. We hebben afgesproken dat de projectomgeving van alle groepen op www.awonderwijs.nl voor 1 december up to date is!

 Geef een reactie