Van interviews naar ontwerpprincipes

In de vijfde bijeenkomst van de AW gedrag zijn we gestart met een fragment van Rita Pierson. In dit fragment beschreef zij dat het van belang is om relatie aan te gaan met je leerlingen. Daarvoor is een positieve insteek en aanwezigheid nodig. De vrouw inspireerde ons, een krachtige start van deze bijeenkomst. In de eerste 45 minuten hebben wij gepraat over de uitkomsten van de afgenomen interviews en de van daaruit geformuleerde ontwerpprincipes. Er is gesproken over de belangrijkste principes die volgens de AW leden in het uiteindelijke ontwerp niet mogen ontbreken. Zo is het voor ons toekomstig ontwerp van belang dat het ontwerp aansluit bij de visie op het werken vanuit nieuwe autoriteit/verbindend gezag. Tevens kwam er naar voren dat het ontwerp makkelijk toepasbaar moet zijn en dat de positieve insteek ook in het ontwerp weer naar voren moet komen. Vervolgens is er gesproken over hoe dit toekomend ontwerp er uit kan komen te zien. Er kwamen verschillende ideeën naar voren. In het tweede deel van de bijeenkomst is er gesproken over het artikel ‘Geweldloos verzet tegen probleemgedrag’ van Wil van Nus. In groepen van 4 werd het artikel doorgenomen. Vervolgens heeft iedere groep het concreet waarneembare gedrag van de leerkracht (die werkt op een pedagogisch sensitieve wijze vanuit de visie van verbindend gezag/nieuw autoriteit) genoteerd in de drive-map. In de volgende bijeenkomst neemt ieder lid van de academische werkplaats een good-practice mee en wordt er verder gesproken over het concreet waarneembare gedrag van de leerkracht.Geef een reactie