Trots! www.zijnengezienworden.nl

De Academische Werkplaats Pedagogische Sensitiviteit bij Hoogbegaafdheid van Iselinge Hogeschool, bestaande uit docent-onderzoekers, leerkrachten, experts hoogbegaafdheid en pabostudenten, hebben een digitale tool ontwikkeld. (Hoog)begaafde kinderen hebben niet alleen cognitieve uitdaging nodig, maar ook passende begeleiding. Leerkrachten vinden op www.zijnengezienworden.nl een hulpmiddel om het eigen leerkrachtgedrag in kaart te brengen: de (S)ken jezelf. Daarnaast zijn er diverse concrete tips en tools voor de begeleiding van deze kinderen. Geef een reactie