Leerkrachten die deelnemen aan de Academische Werkplaatsen: wellicht is de regeling Teambeurs voor jullie interessant. Volg je samen met een collega uit de eigen school een master, dan kom je wellicht in aanmerking voor een subsidie in het kader van de teambeurs. De subsidie moet aangevraagd worden door het eigen bestuur. Je stelt samen met de betrokken schoolleider en het lerarenteam ‘ontwikkelvragen’ op waaraan de masterstudie zal bijdragen. Daarnaast maakt het bevoegd gezag samen met de schoolleider en leraren afspraken over de kennisinbedding tijdens en na de studie. De aanvraag wordt ook ondertekend door het lerarenteam en betrokken schoolleiders.

De subsidie bestaat uit minimaal de volgende onderdelen:

  • het gezamenlijk volgen van eenzelfde masteropleiding door een lerarenteam, bestaande uit minimaal twee leraren;
  • het bieden van studieverlof voor het volgen van de masteropleiding;
  • het inbedden van de nieuw opgedane kennis door leraren voor de ontwikkeling van de eigen school.

Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die worden uitgevoerd om de kennis in te bedden in het bredere schoolteam, andere leraren in de school te betrekken en gezamenlijk te werken aan schoolontwikkeling. Bovendien geldt de subsidie ook voor afstemming met het opleidingsinstituut om de opleiding beter aan te laten sluiten op de behoeften van de school/het bevoegd gezag.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen van 16 juli tot en met 15 oktober 2019. De regeling vind je hier. Heb je interesse en/of vragen en/of hulp nodig bij het invullen van de aanvraag: neem gerust contact op met eric.besselink@iselinge.nl

Voor de volgende academische werkplaatsbijeenkomst van oktober zullen we inventariseren welke leerkrachten uit de academische werkplaatsen een masteropleiding hebben gevolgd cq volgen.Geef een reactie