Symposium 3×3=9, Méér Muziek in de Klas

Op 1 november vond het Symposium “3×3=9”  plaats in het Akoesticum in Ede, georganiseerd door stichting Méér Muziek in de Klas. Het doel van dit Symposium was om na te denken over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat ieder basisschoolkind muziekonderwijs krijgt. Onze minorstudenten hebben het middagdeel van dit Symposium mee mogen beleven, waarbij zij eerst geïnformeerd werden over de opbrengsten van het ochtendprogramma. In de ochtend zijn actuele onderwerpen met betrekking tot muziek in het PO zijn besproken, bijvoorbeeld vragen rondom vakintegratie. In een andere workshop werd gesproken over succeservaringen bij onervaren leerkrachten. Als voorbeeld sprak Roosje Blenckers over co-teaching, een vorm van lesgeven waarbij de groepsleerkracht en de vakleerkracht elkaar aanvullen en van elkaar leren. Roosje stuurt een team vakleerkrachten aan die wekelijks muzieklessen verzorgen aan meer dan 10.000 kinderen in Amsterdam. Het uitgangspunt daarbij is dat de eigen leerkracht van de klas altijd actief meedoet met de muziekles die door een vakleerkracht wordt gegeven. Tussen twee lessen van de vakleerkracht door, gaat de eigen leerkracht van de klas verder met het onderwerp en het lied dat door de vakleerkracht is aangeleerd. Vervolgens was het programma erop gericht om verschillende partijen met elkaar in contact te brengen en tot concrete afspraken te laten komen.

Het spreken en nadenken over actuele vraagstukken in het muziekonderwijs bleek stof tot nadenken voor de studenten. Wel hadden zij het gevoel dat er nog meer met praktische voorbeelden gewerkt had mogen worden die zij in hun basisschoolpraktijk direct kunnen toepassen. Gelukkig is er een aantal mogelijkheden om ook bezig te gaan met de praktische kant, bijvoorbeeld de Music University Days (ook op Iselinge) of de Gehrels professionaliseringsdag.Geef een reactie