Studiejaar 2016-2017 is afgesloten

Vandaag vond de laatste bijeenkomst van studiejaar 2016-2017 plaats! Tijd dus om een aantal zaken af te ronden, maar ook vooral om terug te blikken op dit jaar en vooruit te kijken naar een mooi nieuw jaar. Tijdens de eerste bijeenkomsten zijn we begonnen met de analysefase door met name veel literatuur te lezen en collega’s in de scholen te ondervragen. Uiteindelijk zijn we tot de volgende onderzoeksvraag gekomen:Welke tool kan worden ontworpen om voorwaarden voor leerkrachtgedrag PO en PABO in kaart te brengen, waarbij studenten/leerlingen begeleid worden naar zelfgestuurd leren?‘. Gezien het feit dat er al een aantal aanpakken om studenten/leerlingen zelfgestuurd te laten leren bestaan, hebben wij besloten ons te gaan richten op de voorwaarden voor leerkrachtgedrag. We zijn gestart met het analyseren van de bestaande aanpakken. Dit hebben we gedaan aan de hand van een schema, waarin de gebieden (cognitieve, motivatie, gedrag en context) en de fasen (voordenken, volgen, bijstellen, evalueren) van zelfgestuurd leren te onderscheiden zijn. Vandaag hebben wij deze analyses besproken en hebben we de vervolgstap gemaakt naar aan welke voorwaarden de leerkrachten moeten voldoen om met deze aanpakken te kunnen starten. De komende weken gaan we hierover en over tools waarmee deze voorwaarden in beeld kunnen worden gebracht, verder nadenken. Onze eerstvolgende bijeenkomst, 13 september, hopen wij met verfrissende, nieuwe inzichten terug te komen. Wij wensen iedereen een heerlijke (zelfgestuurde) vakantie toe!Geef een reactie