Ssst…wij lezen!: een nieuw leernetwerkjaar

Een nieuw leernetwerkjaar

Het leernetwerk Sss..t wij lezen! heeft schooljaar 2017-2018 kunnen afsluiten met een goed gevoel: op basis van de proefschriften van Gertrud Cornelissen (Maar als je erover nadenkt…Een jaar literatuuronderwijs in de groepen 7 en 8 van de basisschool) en Coosje van der Pol (Prentenboeken lezen als literatuur, Een structuralistische benadering van het concept ‘literaire competentie’voor kleuters) zijn literaire leesgesprekken zijn ontwikkeld bij boeken voor groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. De eerste ervaringen met het voeren van deze leesgesprekken zijn positief en Gertrud Cornelissen is enthousiast over de ontwikkelde leesgesprekken. In een binnenkort te verschijnen publicatie bij Stichting Lezen zal zij verwijzen naar de site www.awonderwijs.nl, zodat meer scholen weten van het bestaan van de door Sss…t wij lezen! ontwikkelde gesprekken.

In 2018-2019 is het leernetwerk van start gegaan met 13 nieuwe derdejaarsstudenten die de minor jeugdliteratuur volgen, en in het kader van deze minor de Cursus Open Boek pabo. Deze studenten werken in het leernetwerk samen met twee leerkrachten, een bibliotheekmedewerker en een docent van Iselinge Hogeschool: kennis en ervaringen kunnen worden gedeeld en leiden tot boeiende leernetwerkbijeenkomsten en nieuwe inzichten. De onderzoeksvraag voor het komende jaar is: Op welke manier kunnen (aanstaande) leerkrachten ondersteund worden om via (digitale) prentenboeken in de groepen 1 t/m 8 leerlingen positieve leeservaringen te laten opdoen en hun literaire competentie te vergroten? Op de drie netwerkbijeenkomsten in de laatste maanden van 2018 wordt literatuuronderzoek gedaan om te komen tot een keuze voor de te gebruiken (digitale) prentenboeken voor het ontwikkelen van literaire leesgesprekken hierbij in de maanden januari, februari en maart 2019. In de laatste maanden van het schooljaar 2018-2019 wordt het ontwikkelde materiaal getest door de studenten in hun opleidingsscholen. Wij houden u via deze site op de hoogte van de ontwikkelingen in het leernetwerk en gaan zeker studenten, leerkrachten en leerlingen mooie leeservaringen laten opdoen!

Afbeeldingsresultaat voor prentenboeken lezen                        Afbeeldingsresultaat voor prentenboeken lezen                                                                                        Afbeeldingsresultaat voor prentenboeken lezenGeef een reactie