Ssst…wij lezen!: een beschrijving van ons werkproces

Ssst…wij lezen!: een beschrijving van ons werkproces

door: Jetse, Roos en Quincy (studenten)

Tijdens de eerste bijeenkomst (12-09-18) stond kennismaking op het programma: 13 studenten, een docent van Iselinge Hogeschool (Mariëlle Dortant), een leerkracht (Annelies Geesink) en Jacqueline Terwijn (jeugdbibliothecaris van de bibliotheek West-Achterhoek) nemen dit jaar deel aan het leernetwerk Ssst…wij lezen!. We hebben ons georiënteerd op de doelen voor het komende schooljaar: werken met de ontwikkelde leesgesprekken van 2017-2018 en het ontwikkelen van concrete materialen, werkvormen en activiteiten bij recent uitgebrachte (digitale) prentenboeken. Ook werd tijdens deze bijeenkomst het deelprojectplan ingevuld. Iedere student kreeg een aantal taken waar hij/zij mee bezig gaat tijdens het leernetwerk.

Tijdens de tweede bijeenkomst (10-10-18) werd geïnventariseerd of er digitale prentenboeken zijn die wij zouden kunnen gebruiken. Ook keken wij naar de voorwaarden waaraan deze prentenboeken moeten voldoen. Verder lazen we achtergrondliteratuur. De deelnemers van het leernetwerk werden in groepen verdeeld en bekeken allemaal een andere bron. De informatie uit deze bronnen werd kort beschreven, zodat voor iedereen terug te vinden is of een bron geschikt is of niet. Tot slot werd er in deze bijeenkomst ook voor het eerst voorgelezen door twee studenten uit een kinderboek. Vanaf nu zullen iedere week twee studenten aan de beurt zijn om een stuk uit een kinderboek voor te lezen aan de rest van de groep.

Tijdens de derde bijeenkomst (28-11-18) is er een nieuwe deelnemer bij ons leernetwerk gekomen: Janneke Meijer, leerkracht op De Wereldboom in Borculo. Tijdens deze bijeenkomst zijn we verder gegaan met het zoeken naar geschikte (digitale) prentenboeken en achtergrondliteratuur. Daarna hebben we met elkaar gesproken over onze bevindingen: welke bronnen en (digitale) prentenboeken zijn bruikbaar voor ons om mee aan de slag te gaan? Welke thema’s en activiteiten willen we bij welke groepen aan bod laten komen? Een aantal belangrijke vragen waar de deelnemers van het leernetwerk met elkaar over gesproken hebben.

We kijken uit naar de vierde bijeenkomst (09-01-19) waarin we de te gebruiken prentenboeken kiezen waarbij leesgesprekken ontwikkeld gaan worden!

 Geef een reactie