Schrijven in een digitale omgeving

Vanochtend werden de opbrengsten van de verschillende leernetwerken en academische werkplaatsen met elkaar gedeeld. In hoog tempo onder leiding van Rosanne, werd door vijf groepen een kwartier gepitcht. De groep Schrijven Kun je Leren schonk aandacht aan de nieuw ontwikkelde beoordelingsschalen en de bijpassende handleiding (te vinden in onze projectomgeving als downloads), maar Dirk Janssen en Lotte Mulder schonken ook aandacht aan de nieuw ontwikkelde schrijfomgeving die in samenwerking met het bedrijf Logisz is ontwikkeld. Een omgeving waarin leerlingen tijdens hun schrijven in de vorm van te lezen en te bekijken tips gestimuleerd worden hun schrijfproces zelf te reguleren. Een indruk van de omgeving krijgt u via het instructiefilmpje. Diezelfde ochtend ontvingen het leernetwerk de directeuren van deelnemende scholen. Stimulerend om te ervaren dat de ontwikkelde materialen op zoveel waardering kunnen rekenen en dat we op de goede weg zijn. Een mens wordt er emotioneel van!                 Geef een reactie