Schriftelijk formuleren is zinnen metselen

Hoe kunnen we leerlingen leren beter schriftelijk te formuleren? Als er in taallessen al aandacht aan wordt besteed -wat vaak niet het geval is- dan blijken leerlingen dat in ieder geval buiten de taallessen amper toe te passen. En we weten dat goed formuleren betekent dat je goed hebt nagedacht. Dat je in je teksten oorzaken en gevolgen wilt aangeven of een verklaring of tegenstelling wilt beschrijven. We willen leerlingen helpen om in goed geformuleerde (samengestelde) zinnen hun denken te laten zien. Het denken blijkt vaak uit het leggen van verbanden tussen korte enkelvoudig samengestelde zinnen.

Zo kan men in de volgende zinnen een oorzaak-gevolgrelatie ontdekken:

Op ons dak zijn zonnecollectoren geplaatst.

We leveren een bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Goed formulerende leerlingen kunnen die twee zinnen combineren tot nieuwe zinnen:

  • Om een bijdrage te leveren aa de vermindering van de CO2-uitstoot, plaatsten we zonnecollectoren op ons dak.
  • We plaatsten nieuwe zonnecollectoren op ons dak, waardoor we een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot.
  • Een bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot lukte ons, door op ons dak zonnecollectoren te plaatsen.

Het geheim van de smid is het kiezen van een passend voegwoord en het spelen met woordvolgorde of het toevoegen of weglaten van woorden.

In onze academische werkplaats zijn we bezig om na te gaan wat leerlingen moeten leren om beter schriftelijk te leren formuleren. Een leerlijn is in de maak. We hopen die eind januari af te kunnen ronden. Maar we denken ook na over de vraag hoe je verleid wordt om die formuleervaardigheid ook toe te passen buiten de taalles.

De volgende keer zal de onderzoeksvraag worden geformuleerd: met een interventiepakket (korte taalactiviteiten in combineren van en spelen met zinnen) en een training voor leerkrachten (gericht op transfervaardigheden) kijken we naar het effect ervan op…..

meer nieuws in januari!

 Geef een reactie