Richting bepalen

Woensdag 9 oktober was de 2e bijeenkomst. Ter introductie hebben wij een lied met foto’s bekeken en geluisterd. Aan de hand van het lied moesten wij tekenen en schrijven wat wij erbij voelden. Ter nabespreking hebben we onze quote/ zin benoemd en uitgelegd waarom we daarvoor hadden gekozen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we 4 scenario’s doorgenomen en hierbij antwoord gegeven op stellingen. Dit hebben wij gedaan om te kijken welke richting wij op willen gaan tijdens dit onderzoek. Daarnaast hebben wij bij één van de concepten interviewvragen opgesteld. Deze conceptuitwerking bestaat uit 4 pijlers (1. Zien, 2. Zicht krijgen, 3. Handelen, 4. Begeleiden). De groep heeft zich opgedeeld in groepjes aan de hand daarvan zijn we aan de slag gegaan met het bedenken van vragen. Nadat ieder groepje vragen had opgesteld hebben we deze binnen de groep besproken. Nu gaan wij als leernetwerk aan de slag met het afnemen van de interviews bij onze collega’s. Tijdens de volgende bijeenkomst zullen wij een bezoek brengen aan een lezing van Tessa Kieboom in het Amphion.

Céline Hermans & Demi te GrootenhuisGeef een reactie