Lectorale rede Anna Hotze IPABO

Voor geïnteresseerden in W&T en onderzoekend leren. Anna Hotze, collega van de IPABO Alkmaar houdt op 31-1-2018 haar lectorale rede over implementatievraagstukken m.b.t. W&T. Zij gaat in  op de vraag waarom het implementeren van Wetenschap en Technologie op basisscholen niet altijd gemakkelijk is en wat er allemaal bij komt kijken om W&T in de klas goed vorm te geven. Ze bespreekt de bij W&T veel gebruikte didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren en laat zien dat het uitermate belangrijk is om een goede afweging te maken wanneer dit wordt ingezet en hoe het wordt ingezet. De rol van de leerkracht hierbij is essentieel om leerlingen goede inhoudelijke begeleiding te geven.

Interesse? Aanmelden kan hier.Geef een reactie