Zelf aan het stuur: intens en betrokken leren

Zelfregulering wordt als een van belangrijke elementen van de 21e -eeuwse vaardigheden in het onderwijs gezien. Het is wenselijk dat leerlingen leren om zélf steeds autonomer de regie te nemen over hun leren. Om leerlingen hierop voor te bereiden is het cruciaal dat ze al vanaf het basisonderwijs zelf strategieën leren en inzetten die bijdragen aan het bereiken van hun (leer)doelen. Leerlingen die zelfgestuurd leren, nemen zelf initiatief, nemen de tijd voor een voordenkfase, hebben doorzettingsvermogen en kunnen zelf invulling geven aan het leerproces. Zelfregulering gaat niet vanzelf, maar kan op verschillende manieren bevorderd worden. Belangrijk hierbij zijn de 4 fasen van het modelleren:

-observatie: leerkracht of medeleerling laat zien hoe

-emulatie: de leerling oefent onder begeleiding van de leerkracht of medeleerling

-zelfcontrole: de leerling formuleert zijn doelen zelf, de leerkracht of medeleerling geeft feedback op het resultaat

-zelfregulatie: de leerling formuleert eigen doelen.

In dit project willen we onderzoeken op welke manier we bij kunnen dragen aan intens en betrokken leren van leerlingen door hen goed toe te rusten met relevante (zelf)sturingsstrategieën. Daarbij willen we ook aansluiten bij inzichten uit gamification. Er is namelijk veel bekend waarom leerlingen dol zijn op games: ze zijn in hoge mate actief, werken aan een uitdaging om een ‘level’ te halen, krijgen gelijk feedback en mogen weer opnieuw beginnen en zijn doelgericht en zijn plezierig. Hoe bevorderen we dat leerlingen gemotiveerd en spelenderwijs hun eigen leren sturen? We zoeken samen naar een schoolvak waarbinnen we deze aanpak kunnen beproeven.

Nieuws uit dit netwerk

Contactpersoon

nancy

Nancy van Maanen

Email: nancy.vanmaanen@iselinge.nl

Wilt u ons netwerk versterken? Heeft u suggesties aan het netwerk? Neem dan contact op met nancy.vanmaanen@iselinge.nl

Downloads