Ssst…wij lezen!

Stel je voor… een basisschool met leerlingen die op vele plekken binnen de school aan het lezen zijn, niet omdat het moet, maar gewoon omdat het leuk is om te lezen. Een school met een schoolbibliotheek waar voor elke leerling een geschikt boek te vinden is. Een school met leerkrachten die zelf graag lezen en heel goed weten welke net verschenen kinderboeken onder de aandacht van hun leerlingen gebracht moeten worden. Een school met ouders die met plezier voorlezen en met hun kinderen in gesprek gaan over gelezen boeken.

In het leernetwerk staat leesbevordering centraal: het stimuleren van het lezen bij kinderen en volwassenen (ouders, leerkrachten, studenten). Binnen leesbevordering zijn leesplezier en leesmotivatie middelen om de leesvaardigheid en de literaire competentie te vergroten. Een literair competente leerkracht weet hoe hij zijn leerlingen met plezier kan laten lezen en weet hoe hij leerlingen kan helpen in het begrijpen van wat zij lezen.

Er is binnen het leernetwerk aandacht besteed aan het belang van voorlezen en hoe ouders dit duidelijk te maken. Verschillende leesbevorderende werkvormen zijn zó beschreven, dat zij direct in de praktijk te gebruiken zijn. Er zijn workshops ontwikkeld die leerkrachten bruikbare achtergrondinformatie geven om hun leerlingen te kunnen begeleiden in hun leesontwikkeling.

In 2016-2017 zijn leesgesprekken ontwikkeld en uitgevoerd in de groepen 7 en 8 bij de boeken Verkocht van Hans Hagen, Gips van Anna Woltz en Achtstegroepers huilen niet van Jacques Vriens. Deze literaire leesgesprekken zijn gebaseerd op het proefschrift van Gertrud Cornelissen: Maar als je erover nadenkt…

In 2017-2018 is gewerkt aan het realiseren van een doorgaande lijn en zijn literaire leesgesprekken ontwikkeld voor de groepen 1-2-, 3-4, 5-6 en 7-8. Voor groep 1-2 zijn gesprekken ontwikkeld bij de prentenboeken Kom uit die kraan van Tjibbe Veldkamp en O, o, octopus van Elle van Lieshout; voor groep 3-4  bij De tuin van de walvis van Toon Tellegen, voor groep 5-6 bij De zee kwam door de brievenbus van Selma Noort en voor groep 7-8 bij Naar het noorden van Koos Meinderts.

In 2018-2019 staat de volgende vraag centraal in het leernetwerk: op welke manier kunnen (aanstaande) leerkrachten ondersteund worden om via (digitale) prentenboeken leerlingen in de groepen 1 t/m 8 positieve leeservaringen te laten opdoen en hun literaire competentie te vergroten? Er zal gewerkt worden aan het ontwikkelen van lessen, activiteiten, werkvormen, materialen bij een aantal prentenboeken. Voor het theoretisch kader wordt gebruik gemaakt van het proefschrift van Coosje van der Pol: Prentenboeken lezen als literatuur.

Het leernetwerk wil niet alleen inzetten op het maken van leeskilometers, maar vooral werken aan het realiseren van een duurzame positieve leesattitude. Scholen die meer willen weten over hoe zij kunnen werken aan het creëren van een positief leesklimaat op hun school en hiermee hun leesonderwijs willen versterken, kunnen contact opnemen door middel van een mail aan marielle.dortant@iselinge.nl met als onderwerp: Ssst…wij lezen!

Nieuws uit dit netwerk