Primair en voortgezet onderwijs

In het leernetwerk ‘Primair en voortgezet onderwijs’ staan leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar centraal. Leerlingen in deze leeftijdsgroep maken een lichamelijke en emotionele ontwikkeling door die een verschuiving in houding en belangstelling met zich meebrengt. In de praktijk van alledag blijkt het niet altijd even gemakkelijk om hier adequaat mee om te gaan. Voor het onderwijs kan dit betekenen dat je als leraar te maken krijgt met een stoere en ongeïnteresseerde houding of juist met een meer stille en teruggetrokken houding van leerlingen. Verliefdheid en seksualiteit gaan een steeds grotere rol spelen in het leven van de leerlingen in jouw klas. Pubers zijn soms lastig, maar boven alles zijn ze boeiend want ze zitten in de moeilijkste fase op weg naar de volwassenheid. Ze zoeken hun weg in groep, gezin en maatschappij en daarbij is de leraar en/ of het lerarenteam van cruciaal belang. Binnen dit leernetwerk richten we ons op hoe je om kunt gaan met deze pubers in de bovenbouw van het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (met name gericht op vmbo). Belangrijke thema’s zijn klassenmanagement, pedagogisch klimaat, groepsprocessen en de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.

Hoe kunnen (aanstaande) leerkrachten in het primair onderwijs adequaat vormgeven aan klassenklimaat, pedagogisch klimaat en groepsprocessen in de bovenbouw van primaire onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs?

Wat kunnen (aanstaande) leerkrachten in het primaire onderwijs en leerkrachten in het voortgezet onderwijs doen om de overgang van de bovenbouw van het basisonderwijs naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen?

Nieuws uit dit netwerk

Contactpersoon

NAAM: Rianne Tolsma

Email: rianne.tolsma@iselinge.nl
Telefoon:

088093 1390

Wilt u ons netwerk versterken? Heeft u suggesties aan het netwerk? Neem dan contact op met rianne.tolsma@iselinge.nl

Downloads