Onderzoekend en ontwerpend leren in thematisch zaakvakkenonderwijs

Onderzoekend en ontwerpend leren komen tegemoet aan de nieuwsgierigheid van de leerkracht en de leerlingen en de vragen die zij uit zichzelf stellen. Het geeft hen ruimte om vanuit de intrinsieke motivatie bezig te gaan met onderwerpen uit bijvoorbeeld de zaakvakken. Op welke manier kunnen we onderzoekend en ontwerpend leren verbinden aan de oproep uit het eindadvies over toekomstgericht onderwijs ‘Ons Onderwijs 2032’ om vooral aandacht te besteden aan thematisch geordende onderwerpen en vakoverstijgende vaardigheden. Maar hoe begeleiden en evalueren leerkrachten dit proces? En hoe kunnen leerlingen hun leerproces en –product in kaart brengen en zelf bijsturen met een assessment-instrument? Een belangrijk aandachtsgebied is de wijze waarop de leerkracht de leerlingen begeleidt in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes die samenhangen met onderzoekend leren en het onderwerp van onderzoek. En hoe kunnen we onderzoekend leren van tamelijk leerkracht-gestuurd stapsgewijs uitbouwen tot onderzoekend leren onder eigen regie?

Nieuws uit dit netwerk

Contactpersoon

peter

Peter Roos

Email: peter.roos@iselinge.nl

Heeft u tips voor onze werkplaats? Heeft uw school een bijzondere manier uitgewerkt om onderzoekend en ontwerpend leren bij zaakvakonderwijs vorm te geven? Neem dan contact op met de contactpersoon van onze werkplaats.

Downloads

Doorkijkjes

Wachtwoord video’s: TYF