ICT: benut de mogelijkheden

Deze Academische Werkplaats is opgestart op basis van een concrete vraag van de stichting Paraat Scholen.
Paraat Scholen is een samenwerkingsverband tussen de organisaties Reflexis Openbaar Basisonderwijs (8 openbare basisscholen in de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten en Oost Gelre) en Stichting LIMA (10 RK-basisscholen en 1 SBO-school in de gemeente Oost Gelre).
De opdracht van de Stichting Paraat Scholen met deze AW is: Ontwikkel leerlijnen op de door SLO genoemde uitwerking van digitale geletterdheid:
– ICT-basisvaardigheden
– Informatievaardigheden
– Mediawijsheid
– Computational Thinking

Hiermee moeten we uiteindelijk komen tot het door de stichting gestelde doel:
“Van alle leerlingen die op een Paraatschool hebben gezeten kunnen we vaststellen dat ze op het gebied van  digitale geletterdheid een bepaald niveau ten minste hebben behaald.”

Op dit moment zijn er grote verschillen in vaardigheden van kinderen op het gebied van digitale geletterdheid. Ook het uitstroomniveau verschilt sterk per school.

Aan de werkplaats nemen ook 3 studenten van Iselinge Hogeschool deel. Zij zullen vanuit hun minor-opdracht onderzoek doen en concreet bijdragen aan de vraag van stichting Paraat.

Deelnemers:
Leerkrachten Paraat Scholen: Jiske Jentink, Lars Dales, Huub Welman, Anne Hartjes en Natasja Seinhorst

Minor studenten Iselinge Hogeschool: Marc Houwer, Niek Klein Avinck en Sander Blokhorst

Docent Iselinge Hogeschool: Henk Kip

Nieuws uit dit netwerk

1e Bijeenkomst (11-09-2019)

Tijdens onze eerste bijeenkomst bespraken we na een uitvoerige brainstorm wat we zouden willen bereiken. Als eerste zullen wij een inventarisatie gaan houden over wat er al gedaan wordt. Hiervoor ontvangen jullie binnenkort een digitale vragenlijst.  Daarna zullen we met de gegevens aan het werk gaan. Het doel is om te komen tot een handreiking of handleiding waarmee iedere school gemakkelijk aan het werk kan gaan.

We hebben er erg veel zin en zullen jullie op de hoogte houden.  Heb je  vragen of opmerkingen? Laat het ons weten, wie weet kunnen we er iets mee!

2e Bijeenkomst (09-10-2019)

De 4 onderdelen zijn verdeeld over de deelnemers.

De studenten ontwikkelen leerlijnen (methodelijnen) voor:  ICT-basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Computational Thinking.

De leerkrachten van Paraat Scholen ontwikkelen de lijn voor Mediawijsheid.

Verder is de 0-meting vorm gegeven. Deze zal via het netwerk van Paraat Scholen worden uitgezet.

De studenten hebben hun onderzoeksvoorstel gepresenteerd. Hoofd- en deelvragen zijn  verder uitgewerkt.

Contactpersoon

NAAM: Henk Kip

Email: henk.kip@iselinge.nl

Docent Media 088-0931160 |06-36467777 

Downloads