Over de academische werkplaats onderwijsinnovatie

In de academische werkplaats werkt Iselinge Hogeschool samen met het Welten Instituut van de Open Universiteit en de opleidingsscholen van het Partnerschap Oost Gelderland Opleiden in School. In de Academische Werkplaats werken opleidingsdocenten, onderzoekers, leerkrachten uit het primair onderwijs én studenten samen aan onderzoeksvragen die door de praktijk zijn ingebracht.

Deze vragen zijn een startpunt voor gezamenlijk ontwerpgericht onderzoek. Dat houdt in dat gestart wordt met een grondige behoefteanalyse en verdieping in het thema door middel van onder meer literatuurstudie en raadpleging van deskundigen. Daarna wordt een mogelijke oplossing ontworpen. Dat ontwerpproces verloopt via een aantal stappen, waarbij het eerste concept steeds meer verfijnd wordt. Wanneer het ontwerp tot tevredenheid stemt wordt het getest in de praktijk. Tijdens deze fase vindt onderzoek plaats naar de effecten van invoering van het ontwerp. Uiteindelijk leidt ons onderzoek tot publicaties en ontwerpen die onder meer via deze site toegankelijk worden gemaakt.

Voor leerkrachten is de werkplaats dé plaats waar ze gelijkwaardig en met inbreng van hun praktijkkennis kunnen werken aan de oplossing van een onderwijskundige uitdaging én aan hun onderzoeksvaardigheden. Voor studenten van de pabo is de werkplaats een kans om hun minor- of afstudeerwerkstuk vorm te geven en te sparren over de stapjes die zij in hun onderzoek moeten zetten. Voor docenten en onderzoekers is het een mogelijkheid om de afstand tussen wetenschap (theorie) en praktijk te verkleinen. De werkplaats stimuleert dat in de regio onderwijskundig hoogwaardige kennis ontwikkeld en beschikbaar komt.

Projectteam

Het projectteam is belast met de organisatie en de aansturing van het onderzoek. Het team bestaat naast de projectleider uit een selectie van docenten en leerkrachten en twee onderzoekers.

ericEric Besselink MSc

Projectleider Academische Werkplaats

Dr. Emmy Vrieling

Onderzoeker netwerkleren Open Universiteit


Dr. Rosanne Hebing

Voorzitter onderzoeksbureau Iselinge Hogeschool

Stuurgroep  Academische Werkplaats

De stuurgroep van de Academische Werkplaats bepaalt het beleid binnen de Academische Werkplaats.

Prof. Dr. Marjan Vermeulen

Directeur van de master in de onderwijswetenschappen en tevens hoogleraar aan de faculteit onderwijswetenschappen van de Open Universiteit.

Mevr. Anne-Marie Haanstra

Directeur-bestuurder van Iselinge Hogeschool uit Doetinchem

Mevr. Petra Krajenbrink

Voorzitter CvB Stichting IJsselgraaf,  voorzitter van de stuurgroep van Opleiden in School

Klankbordgroep van hoogleraren

Een klankbordgroep van hoogleraren die gespecialiseerd zijn in ontwerpgericht onderzoek en leernetwerken adviseert het projectteam met betrekking tot de methodische grondigheid, wetenschappelijke en praktijkrelevantie van het onderzoek.

De klankbordgroep bestaat uit:

  • Prof. dr. Els Boshuizen
  • Prof. dr. Rob Martens
  • Prof. dr. Susan McKenney
Meer weten?

We vertellen u graag meer over de academische werkplaats en de leernetwerken.