Ouderbetrokkenheid

Woensdag 12 april; werkgroep ouderbetrokkenheid, volle agenda, positieve energie om aan de slag te gaan. Kortom goede voorwaarden om een effectieve en productieve dag te beleven op Iselinge.

Vandaag zijn we in de werkgroep aan de slag geweest met verschillende deelonderwerpen:

  • We hebben ons ontwikkelde stappenplan verder uitgewerkt. Zo staat op De Leer het beleidsplan in de steigers. Op de Emmaschool is n.a.v. een teamvergadering een activiteitenplan komen we de volgende bijeenkomst op terug.
  • De studenten hebben hun voortgang van de afstudeerprojecten toegelicht.
  • De leerlijn Iselinge is verder aangevuld. De deelnemers van De Vordering gaan de leerlijn verder aanvullen wat betreft gespreksvoering.
  • We hebben gewerkt aan het jaarverslag: gezamenlijk het artikel voor het jaarboek doorgenomen en “de mensen uit het veld” zijn geïnterviewd.
  • Uiteraard hebben we ook nagedacht over onze bijdrage wat betreft de aankomende “feestelijke fietstocht” en onze eventuele bijdrage in Utrecht.

Een positieve en productieve dag. Op naar de volgende keer!

 Geef een reactie