AW op de ORD (2)

Zoals jullie in voorgaande bericht hebben kunnen lezen is vorige week de 48e editie van de Onderwijs Research Dagen gehouden in Nijmegen. Naast de presentatie van Iwan heb ook ik een actieve bijdrage geleverd. Ik mocht de voorlopige resultaten van mijn onderzoek naar de onderzoekende houding van leerkrachten presenteren in een posterpresentatie-setting. Ik heb hiervoor, met hulp van Emmy, Iwan en Anouke Bakx van Fontys (waar een deel van mijn onderzoek plaats vindt) een overzicht gemaakt van de onderzoeksactiviteiten en resultaten tot nu toe. Mijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de onderzoekende houding van leerkrachten binnen de netwerken en hoe dit samen hangt met de sociale configuratie van die netwerken. Ik heb voor de poster de eerste analyses gedaan van de vragenlijsten OZH die ingevuld zijn de afgelopen twee jaar. Hieruit komt naar voren dat de onderzoekende houding van leerkrachten zich positief ontwikkelt bij deelname aan leernetwerken en dat de scores wisselen per moment in de jaren dat gemeten is. Hoe dit precies samenhangt met de sociale configuratie van de leernetwerken moet nog verder uitgewerkt worden, evenals de overige factoren die van invloed zijn.

Tijdens de sessie konden mensen bij een bord verzamelen waar posters rond een onderwerp van hun interesse besproken werden. De makers van de posters kregen ieder 3 minuten om in een korte pitch te vertellen wat onderzocht is. Hierna was er ruim een half uur om met elkaar te spreken over de posters. Ik heb die tijd non stop met geïnteresseerden gesproken en uitleg gegeven over het onderzoek en over de werkwijze Academische Werkplaats, informatie uitgewisseld, feedback gekregen en vooral veel inspiratie opgedaan. De hand-outs kwamen goed van pas, er zijn er heel wat meegenomen. Wat mij opviel is dat de onderzoekende houding van leerkrachten en netwerkleren in het primair onderwijs beiden onderwerpen zijn die sterk leven. Veel scholen en organisaties zijn hier mee bezig en er was veel interesse in de bevindingen van dit onderzoek maar ook van de AW in het algemeen.

Het was voor mij een erg leerzame ervaring!
Sonja.

 Geef een reactie