Onderzoeksproject gestart

Op 20 april 2016 werd het échte startschot gegeven van het onderzoeksproject. Namens het samenwerkingsverband Opleiden in School opende Albert Sluiter de bijeenkomst. Nadat de eerste organisatorische afspraken waren gemaakt en over de rol van ieder binnen de werkplaats van gedachten was gewisseld, werd in twee onderzoeksgroepen nagedacht over de beelden en dromen die ieder had bij het gekozen onderzoeksonderwerp. Het was een eerste verkenning van wat men hoopt te bereiken in de komende twee cursusjaren.

In de groep wordt samengewerkt door leerkrachten van ’t Montferland uit ’s Heerenberg, Hogenkamp uit Doetinchem en de Korenburg uit Winterswijk, twee docenten van Iselinge Hogeschool en een onderzoeker van het Welten-instituut. Na een kennismakingsronde volgde een werkvorm waarbij de deelnemers droomden over een ver weg doel, maar ook al nadachten over een mogelijk te bereiken doel over twee jaar. Deze ideeën werden genoteerd en vervolgens op verschillende plekken in het lokaal opgehangen: vergelijkbare ideeën werden bij elkaar gehangen en ideeën werden gestructureerd, leidend tot enkele kernpunten voor de verdere uitwerking van zelfsturend leren: (1) doorlopende leerlijn groep 1 t/m 8; (2) bijbehorend leerkracht handelen in de vorm van teambrede coaching; (3) differentiatie ten behoeve van talentontwikkeling; en (4) organisatie in de vorm van een aantrekkelijke (blended) leeromgeving ook voor scholen buiten het netwerk. Deze kernpunten worden als startpunt meegenomen in september waarbij we onder andere gaan verkennen hoe we de weg naar de kernpunten concreet vorm gaan geven gebruikmakend van de werkvorm ‘Toekomstweg’. Op 14 september gaan we écht van start!Geef een reactie