Onderzoekend leren onder de loep – Twee impressies uit de werkplaats

Op woensdag 6 december vond een bijeenkomst plaats van de Academische Werkplaats Onderzoekend en Ontwerpend Leren in het Thematisch Zaakvakkenonderwijs. Een groep LIO-studenten en een groep Minor-studenten vatten de ochtend samen in twee korte ‘impressies’.

De LIO-studenten: “We zijn de ochtend begonnen met een opening van Eric Besselink. Vervolgens gingen we in groepen uiteen en hebben de studenten met de Minor Wereld in je Broekzak in vier groepjes gepresenteerd waar zij mee bezig zijn geweest. Dit deden zij naar aanleiding van een observatie bij een les onderzoekend leren op OBS ’t Montferland. De groepen studenten hadden allemaal op hetzelfde moment dezelfde leerlingen geobserveerd, aan de hand van verschillende talentdomeinen. Met ons deelden ze vervolgens hun resultaten. De presentaties en uitkomsten waren voor iedereen erg waardevol. Vervolgens ontstond de discussie rondom de vraag: Richten we ons op het product of op het proces? Uiteindelijk zijn we in kleine groepjes uit elkaar gegaan en hebben we het ik-model aangepast. Dit hebben we gedaan door nieuwe observatiepunten op te stellen per talentdomein. Deze worden verwerkt in een nieuw ik-model en die zal opnieuw worden uitgeprobeerd in de praktijk.”

De Minor-studenten: “Vandaag (woensdag 6 december) was er weer een bijeenkomst van de academische werkplaats. We begonnen de bijeenkomst met de presentaties van de studenten. Zij hadden een week eerder een groepje kinderen geobserveerd, waarbij er gekeken werd naar de punten motivatie, zelfbeeld, vaardigheid en houding uit het ‘Ik-model’.

Na de presentaties werd er door de leerkracht van de geobserveerde klas teruggekoppeld op de observatie van de studenten. Ook vertelde ze wat haar leerlingen er van vonden en werd er benoemd wat de studenten van de manier van lesgeven vonden. Na de ochtendpauze werd er kort gekeken naar hoe je het beste kunt observeren. Waar let je op?

Het laatste half uur werd er in groepjes (studenten en leerkrachten gemengd) gekeken naar het ‘ik-model’. Elke groep probeerde een ‘partje’ van het model te verbeteren. Hier wordt de volgende academische werkplaats naar gekeken.”Geef een reactie