Onderzoek naar schriftelijk formuleren

Dit jaar zal een groot onderzoek worden gehouden onder leerlingen van 12 basisscholen uit ons werkgebied. We willen graag antwoord vinden op de volgende onderzoeksvragen: ‘Op welke manier kunnen leerkrachten een procesgerichte instructie en begeleiding vormgeven om de vaardigheid in het schriftelijk formuleren van leerlingen uit de groepen 7 van het basisonderwijs te verbeteren?’ en ‘Neemt de schriftelijke formuleervaardigheid extra toe, wanneer het geleerde ook planmatig buiten de taalles wordt toegepast?’ Zes scholen doen mee in de experimentele conditie: de leerkrachten van hun groepen 7 voeren een interventiepakket uit, dat bestaat uit 8 activiteiten die voor kerstmis zullen worden uitgevoerd. Inmiddels zijn deze leerkrachten ook getraind: ze weten hoe hun instructie er idealiter moet uitzien, hoe ze feedback op teksten van kinderen kunnen geven en op welke manier ze de kinderen effectief kunnen laten samenwerken. En de helft van hen heeft ook tips gekregen om het geleerde te laten toepassen buiten de taalles. Inmiddels zijn op de deelnemende scholen teksten geschreven in een voormeting. Eind december zal een nameting plaatsvinden. We kunnen dan met behulp van D-PAC een rangorde van tekstkwaliteit bepalen. En waar we vooral benieuwd naar zijn is of in die rangorde patronen te ontdekken zijn: schuiven de leerlingen van de experimentele scholen meer naar de goede kant van de rangorde? En geldt dat in het bijzonder voor die leerlingen die het geleerde ook toepasten buiten de taalles? In oktober-november zullen we de leerkrachten tijdens hun instructie komen observeren.

Een groot project waaraan 294 leerlingen meedoen. Intussen is onze werkplaats bezig om ook materialen te ontwikkelen voor de groepen 4-5-6 en 8. De ambitie is om eind dit cursusjaar een totaalpakket voor het basisonderwijs afgerond te hebben.

We zoeken nog beoordelaars: in januari-februari zullen we de teksten gaan beoordelen. Dat doen we met een digitaal systeem. Een beoordelaar krijgt dan steeds twee teksten in beeld waarvan hij moet bepalen welke tekst het best geformuleerd is. Door dit met voldoende beoordelaars in voldoende mate te doen, bereiken we een betrouwbare rangorde. We hebben nu al ongeveer 30 beoordelaars, maar willen er graag 60! De tijdsinvestering zal ongeveer een uur bedragen. Heeft u interesse: meldt u dan via eric.besselink@iselinge.nl.Geef een reactie