Nieuw thema – nieuwe fase

Voor de zomervakantie hebben we ons eindproduct opgeleverd, namelijk een prachtige website waar leerkrachten kennis op kunnen doen rondom (hoog)begaafdheid en pedagogische sensitiviteit (www.zijnengezienworden.nl). Daarnaast vinden leerkrachten er ook tips en tools om te kunnen werken aan onze vijf pijlers: 1) ik mag zijn, 2) ik wil leren, 3) ik durf te leren, 4) ik mag leren en 5) ik kan leren. Na een periode van 2,5 jaar samenwerken, kwamen we erachter dat er ook nog een ontwerpwens ligt ten aanzien van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Afgelopen woensdag zijn we daarom met een nieuwe fase begonnen en was het de aftrap van weer 2 – 2,5 jaar intensief samenwerken. Aangezien vanaf dit jaar de groepssamenstelling anders zal zijn dan afgelopen jaren (er zijn leerkrachten en studenten bijgekomen), hebben we woensdag ruim de tijd genomen om elkaar te leren kennen. Daarna is de methodiek van ontwerpgericht onderzoek toegelicht en is er een overzicht gegeven van de activiteiten het komend jaar. Vervolgens is er een eerste verkenning geweest van waar we onze de komende twee jaar op willen richten binnen het thema ‘jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong’. De volgende bijeenkomst gaan we hiermee verder en zullen we de interviews voor in onze praktijk voorbereiden.Geef een reactie