Introductie

Om u een indruk te geven van de masterclass Zelfgestuurd leren voor Onderwijsprofessionals beschrijven we op deze pagina kort de opbouw van de masterclass, gevolgd door een voorbeeld van een presentatie en een te bestuderen artikel.

Opbouw

De opdrachten hebben de volgende opzet:

  • In de eerste opdracht maakt u een praktijkopname, oriënteert u zich op de thematiek en stelt u eigen leerdoelen vast. Daarnaast participeert u actief in de forumdiscussies.
  • In de tweede opdracht bestudeert u relevante aangegeven literatuur en zelf gezochte literatuur.
  • De derde opdracht is het bijwonen van de live sessies met de experts en het stellen van vragen in de chat. U reflecteert u op de live sessies door het aanscherpen van uw leervragen en het discussiëren in de leeromgeving.
  • De vierde opdracht richt zich op het schrijven en uitvoeren van een onderwijspraktijkplan. Met een herhaalde opname laat u de stand van zaken zien.
  • De vijfde opdracht betreft het schrijven van een essay waarin alle bovenstaande aspecten samenkomen.

Onderstaande voorbeelden horen bij blok 1 van de masterclass dat zich richt op het WAT en WAAROM van zelfgestuurd leren.

Een voorbeeld van een presentatie

Een voorbeeld van een te bestuderen artikel

Masterclass zelfgestuurd leren voor onderwijsprofessionals

Zelfgestuurd kunnen leren is belangrijk in onze snel veranderende kennissamenleving. Leraren worden daarom aangemoedigd zelfgestuurd leren in hun onderwijs in te bouwen. Dit is echter nog niet zo eenvoudig. Deze masterclass geeft antwoorden op diverse vraagstukken rondom zelfgestuurd leren. Live sessie 1 is uitgezonden op 31 oktober 2017 en richt zich op het WAT en WAAROM (blok 1) en het HOE van zelfgestuurd leren (blok 2). In de tweede live sessie van 3 november 2017 komen de INTEGRATIE en VERDUURZAMING (blok 3) en het MONITOREN van zelfgestuurd leren (blok 4) aan bod. Ieder blok bestaat uit respectievelijk 10 minuten theorie gepresenteerd door een inhoudelijk expert (Dr. Emmy Vrieling-Teunter, Open Universiteit, Welten-instituut), 10 minuten praktijk door praktijkexperts van Iselinge Hogeschool (Drs. Nancy van Maanen en Eric Besselink, MSc) en 10 minuten interactie met het publiek (chat). De masterclass wordt geleid door Prof. Dr. Saskia Brand-Gruwel (Open Universiteit, Welten-instituut).

Live sessies

De live sessies maken onderdeel uit van een masterclass die werd gehouden tussen 23 oktober 2017 en 17 november 2017. Deze masterclass is opgebouwd vanuit de structuur: oriëntatie (maken van een praktijkopname, formulering leerdoelen), verdieping (literatuurstudie, live sessies en 2 zelftoetsen), toepassing (schrijven en uitvoeren onderwijspraktijkplan) en evaluatie (eindopdracht: schrijven essay). Daarnaast is de discussie in de online leeromgeving van de Open Universiteit van belang. De totale inspanning voor de deelnemers betreft 28 uur. De opdrachten kunnen worden afgestemd op de persoonlijke professionaliseringsbehoefte van de deelnemers. Bij voldoende belangstelling kan de masterclass meerdere malen aan worden geboden.

Team

Emmy Vrieling

Nancy van Maanen

Eric Besselink

Saskia Brand-Gruwel

Meer weten?

We vertellen u graag meer over de academische werkplaats en de leernetwerken.

Downloads