Masterclass Schrijven Kun je Leren

Samen met de Open Universiteit organiseert Iselinge Hogeschool en het Partnerschap Opleiden in de School Oost-Gelderland in november de masterclass Schrijven Kun je Leren. Voor deze masterclass gelden geen ingangseisen. Affiniteit met en belangstelling voor schrijfonderwijs in de context van het primair onderwijs is gewenst. De studielast betreft 28 uur in een tijdsperiode van 4 weken. U kunt zich voor deze masterclass aanmelden vanaf maandag 17 september 2018 tot en met vrijdag 26 oktober 2018. De masterclass vindt plaats tussen maandag 29 oktober en vrijdag 23 november 2018. De masterclass is bedoeld voor leerkrachten primair onderwijs, pabostudenten, pabodocenten en masterstudenten onderwijswetenschappen die zich verder willen verdiepen in de thematiek van schrijfdidactiek en met name de waarde van ontwikkelingsgericht feedback geven en beoordelen

Waar gaat de masterclass over?

In het onderwijs schrijven leerlingen allerhande teksten: ze schrijven verhalen, betogen, instructies en verslagen. Om tot goede schrijfresultaten te komen is een procesgerichte instructie natuurlijk van groot belang. Op welke manier kunnen we leerlingen tijdens het schrijfproces zinvolle feedback geven? En kunnen leerlingen elkaar feedback (leren) geven? Ook na het schrijven kunnen leerkrachten door ontwikkelingsgericht feedback een impuls geven aan de schrijfontwikkeling van leerlingen.
Zelfs het beoordelen van teksten kan op een ontwikkelingsgerichte manier. Bij het geven van ontwikkelingsgerichte feedback en beoordelingen, gaat de leraar na welke interventie passend is bij deze leerling en deze unieke tekst. In deze masterclass verdiep je je in ontwikkelingsgericht feedback geven en ontwikkelingsgericht beoordelen en krijg je praktische handreikingen om hieraan vorm te geven.

De masterclass bestaat uit het uitvoeren van opdrachten (zoals het lezen van artikelen, ontwerpen van interventies voor de onderwijspraktijk of het ervaren van nieuwe vormen van beoordelen) en het op afstand volgen van twee sessies. In deze sessies gaan experts uit de wetenschap, de lerarenopleiding en leerkrachten uit de praktijk van het primair onderwijs in op het thema. U kunt via de chat vragen stellen. We richten ons op vraagstukken als:

  • Wat is feedback?
  • Wanneer is feedback effectief en welke valkuilen zijn er?
  • Hoe kan het geven van feedback vorm krijgen in het schrijfonderwijs?
  • Wanneer heeft peerfeedback meerwaarde?
  • Welke beoordelingssystematieken zijn er voor het beoordelen van teksten en welke voor- en nadelen hebben ze?
  • Wat wordt verstaan onder formatief en summatief beoordelen?
  • Wat is de betekenis van paarsgewijs beoordelen en het werken met schaalbeoordelingen voor de praktijk van het schrijfonderwijs?

In deze video vertellen Eline, Dirk en Joke (leerkrachten uit het netwerk) over het beoordelen van teksten en het organiseren van peerfeedback.

Dr. Monica Koster en dr. Renske Bouwer geven vanuit onderzoeksperspectief hun opvattingen over peetfeedback en beoordelen:

Team

Renske Bouwer

Eline Seinhorst

Dirk Jansen

Joke de Vries

Monica Koster

Eric Besselink

Meer weten?

We vertellen u graag meer over de academische werkplaats en de leernetwerken.