Leren betogen schrijven

Deze website hoort bij het boek ‘Ik vind iets, en jij..? Een wereld vol meningen’van Eric Besselink, Eline Seinhorst en Imke Snijders. Het boek is ontstaan in het leernetwerk ‘Schrijven Kun je Leren’ en bevat schrijfactiviteiten en aanwijzingen voor de leerkracht om kinderen van groep 4 tot en met 8 te leren op welke manier ze een betogend tekstje kunnen schrijven. Een tekst waarin ze een standpunt innemen en dit onderbouwen met argumenten. Op deze site kunt u voor de eigen groep de werkbladen en de videoclips downloaden.