Materialen voor de praktijk

In leernetwerken en academische werkplaatsen wordt aan ontwerpgericht onderzoek gedaan. Dat betekent dat er materialen en tools ontwikkeld worden die in de praktijk op hun effectiviteit en waarde worden onderzocht. Deze opbrengsten zijn het resultaat van samenwerking tussen leerkrachten, studenten, onderzoekers en docenten. Opbrengsten waarop we trots zijn en die hun waarde hebben bewezen, plaatsen we in deze omgeving. We hopen dat er veel gebruik van zal worden gemaakt.

Schrijven kun je leren

U vindt hier de werkbladen, oefenbladen en videoclips die bij de Iselinge-schrijfboeken zijn verschenen. Ook vindt u feedbackinstrumenten en materialen waarmee u het schrijven beter kunt beoordelen.

Pedagogische Sensitiviteit en Hoogbegaafdheid

Op basis van literatuuronderzoek, good-practices uit de onderwijspraktijk en gesprekken met hoogbegaafde kinderen, heeft de academische werkplaats Pedagogische sensitiviteit en (hoog)begaafdheid een vijftal uitgangspunten gevonden die centraal staan in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen – passend bij de drie behoeften relatie, competentie en autonomie. De uitgangspunten zijn: 1) te mogen zijn, 2) te mogen leren, 3) te kunnen leren, 4) te willen leren en 5) te durven leren.

Zelfsturing

 

Door het invullen van deze zelfevaluatietool komen belangrijke voorwaarden voor zelfgestuurd leren bij basisschoolleerlingen in beeld. Het doel van deze tool is om als team in gesprek te raken over de stand van zaken, visie en implementatie van zelfsturing bij leerlingen; het is dus geen beoordelingsinstrument. De tool bestaat uit drie delen:

1 De doorgaande lijn binnen het team en de schoolorganisatie.

2 De rol van de leraar bij een individueel kindgesprek.

3 De rol van de leraar in de klas.

Publicaties

Vanuit de verschillende onderzoeksprojecten wordt regelmatig verslag gedaan van opbrengsten. Soms gebeurt dat in wetenschappelijke tijdschriften, tijdens symposia of congressen, soms gebeurt dat in praktijktijdschriften.

De lijst met wetenschappelijke publicaties richt zich op flankerend onderzoek naar de werking van de leernetwerken. Wat zijn de succesfactoren, hoe kunnen we iedere deelnemer optimaal laten bijdragen, zodat er flow ontstaan in een netwerk? Wat is het effect van deelname aan netwerken op de onderzoekende en professionele houding van deelnemers? Ook vanuit de verschillende onderzoeksgroepen wordt gepubliceerd: over teksten schrijven, zelfsturing, over het omgaan met hoogbegaafde leerlingen en over informatievaardigheid. Een mooi doorkijkje!