Lezen laat je denken!

Lezen laat je denken!

Een nieuw studiejaar, een nieuwe start van het leernetwerk dat zich richt op leesbevordering en literaire competentie. Wat is nieuw bij deze start?

De naam van dit leernetwerk. Ssst…wij lezen! was verschillende jaren de naam van de groep studenten en leerkrachten die samenwerkten met als doel leerlingen, leerkrachten en studenten te laten ontdekken hoe belangrijk én leuk het werken met jeugdliteratuur is. De laatste drie jaren zijn literaire leesgesprekken ontwikkeld waarbij duidelijk werd: Lezen laat je denken! Het vorig studiejaar verschenen e-magazine over deze leesgesprekken kreeg als titel: Lezen laat je denken! En vanaf nu heeft ook het leernetwerk zelf deze naam gekregen.

Ook de samenstelling van het leernetwerk is voor een groot deel nieuw. Elf ‘nieuwe’ studenten, derdejaars die gekozen hebben voor de minor jeugdliteratuur en in het kader van deze module ook de cursus Open Boek pabo volgen; en twee van deze elf studenten zijn mannen, vaak ondervertegenwoordigd in de wereld van kinderboeken. Twee nieuwe leerkrachten gaan een bijdrage leveren en gelukkig zijn drie ‘oude’ leerkrachten en een medewerker van de bibliotheek West-Achterhoek opnieuw enthousiast gestart om ook dit jaar mooi onderwijsmateriaal te ontwikkelen. Mariëlle Dortant, taaldocent van Iselinge en begeleider van de studenten van de minor jeugdliteratuur, is natuurlijk ook weer van de partij.

Wat zijn de plannen voor het nieuwe studiejaar? Binnen het thema 75 jaar bevrijding (oorlog, vrijheid, bezetting, onderdrukking…) worden kinderboeken, verhalen, gedichten geselecteerd voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Bij het geselecteerde materiaal worden lessen ontwikkeld waarmee de literaire competentie van de leerlingen kan worden vergroot. Het gaat nadrukkelijk niet om (leuke) verwerkingsactiviteiten, maar om activiteiten die leerlingen aan het denken zetten over wat gelezen is, hen helpen een gefundeerde mening te vormen over de teksten.

De eerste bijeenkomst op 11 september maakte duidelijk: de groep is enthousiast en heeft al verschillende mogelijk te gebruiken kinderboeken bekeken. We gaan aan het werk om in de maanden april en mei het ontwikkelde materiaal te kunnen testen in de praktijk.

En: de aanvragen van studenten en opleidingsscholen om de kisten met boeken waarbij de afgelopen jaren leesgesprekken zijn ontwikkeld stromen binnen! Voor Lezen laat je denken! geweldig om te merken dat steeds meer scholen gaan ontdekken: samen met leerlingen kinderboeken lezen en bespreken is leuk en de moeite waard!

 

 

 

 Geef een reactie