Startende leerkrachten in hun leer- kracht!

Vanuit het project Versterking Samenwerking loopt sinds enige tijd ook het deelproject startende leerkrachten. Dit project heeft als doel starters in de regio te ondersteunen bij het uitoefenen van hun vak, zodat ze kunnen groeien van startbekwaam naar basisbekwaam en vakbekwaam. Onder starter wordt iemand verstaan die maximaal drie jaar werkzaam is in het veld.

De drie doelen van dit project:

1- ontwikkelen en uitvoeren van een tweejarig programma voor startende leerkrachten bestaande uit bijeenkomsten met inhoudelijke onderwerpen en intervisie.

2- het inhoudelijk onderbouwen van onze acties door een theoretisch kader in de vorm van onderzoek en het schrijven van artikelen te ontwikkelen.

3- zoeken van samenwerking met de besturen en scholen in deze regio om samen te bepalen wat er op de werkvloer voor starters aan begeleiding kan.

4- borgen van het project te borgen op het moment dat het project Versterking Samenwerking eindigt.

Contactpersoon

nancy

Nancy van Maanen

Email: nancy.vanmaanen@iselinge.nl

Wilt u meer weten over de bijeenkomsten voor startende leerkrachten? Neem dan contact op met nancy.vanmaanen@iselinge.nl

Downloads

Doorkijkjes

Nieuws uit dit netwerk