Sociale Veiligheid

In het project Sociale Veiligheid hebben Iselinge Hogeschool en basisschool de Oersprong uit Ulft samengewerkt aan het project Versterking Samenwerking Sociale Veiligheid. Hierbij zijn twee sporen gevolgd waarbij onderwijs is ontwikkeld.

We hebben ons verdiept in de meest voorkomende aanpakken en methodes op het gebied van sociale veiligheid en scholen gevraagd aan te geven wat maakt dat een bepaalde werkwijze werkt. Deze informatie hebben we verwerkt in de samenstelling van vijf toolboxen waarin werkvormen zitten die praktisch inzetbaar zijn ook naast een methode. Pedagogische Tact, Pestveiligheid, Groepsvorming, Coöperatief Werken, Individuele Reflectie en Gesprekstechnieken. Er is een workshop voor schoolteams ontwikkeld die via deze website kan worden aangevraagd.

Voor de lerarenopleiding is een module ontwikkeld voor studenten in het eerste en tweede studiejaar. Studenten en professionals in het hele land hebben aangegeven het als een gemis te ervaren dat zij weinig tot geen scholing krijgen in het bouwen aan een positieve groep en de preventie en aanpak van pesten. De in overleg met de Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkelde leerlijn biedt een brede ontwikkeling op het terrein van Sociale Veiligheid.

 Coöperatieve werkvormen

Groepsvorming

Individuele reflectie

Pedagogische tact

Pestveiligheid

Nieuws uit dit netwerk

Contactpersoon

hanna

Hanna Geerdes

Email: hanna.geerdes@iselinge.nl
Telefoon: 088 093 11 53

Heeft u interesse in het onderwerp en wilt u ons netwerk versterken? Overweegt u op maat een workshop in uw team? Wilt u ons op de hoogte brengen van mooie en kansrijke initiatieven? Neem dan contact op met hanna.geerdes@iselinge.nl

Downloads

Werkvormen Pedagogische tact:

Gesprekskaarten