Ouderbetrokkenheid

In de werkgroep Ouderbetrokkenheid is de afgelopen jaren gewerkt met de volgende vraagstelling als uitgangspunt: Wat zijn de wensen en ideeën met betrekking tot het verbeteren van de situatie op het gebied van ouderbetrokkenheid in zowel het basisonderwijs als op Iselinge Hogeschool? In de werkgroep zitten directeuren en leerkrachten van vijf basisscholen (de Vordering uit Vorden, de Leer uit Hengelo, de Bataaf uit Winterswijk, de Emmaschool uit Winterswijk en het Veer in Duiven, twee opleidingsdocenten en derde en vierdejaars studenten van Iselinge Hogeschool. Naast literatuuronderzoek en contacten met inhoudelijke experts zijn in een flankerend praktijkonderzoek verschillende producten ontwikkeld waarmee de ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs verbeterd kan worden. Deze zijn getest en aangepast op basis van praktijkervaringen.  Aanpakken en hulpmiddelen werden in de deelnemende scholen getest en waren ingrediënten voor een ouderbeleidsplan. Voor de opleiding werd door in gesprek te gaan met docenten en onderzoek te doen onder studenten, nagegaan welk curriculumaanbod gewenst was. Dit leidde tot een doorgaande leerlijn in de opleiding.

Nieuws uit dit netwerk

Contactpersoon

sylvia

Sylvia ten Bokkel

Email: sylvia.tenbokkel@iselinge.nl
Telefoon: 088 093 14 03

Wij zijn graag op de hoogte van initiatieven om de contacten tussen ouders en school te verbeteren. Heeft u mooie voorbeelden: laat ze ons dan weten. Wilt u ons netwerk versterken of heeft u interesse in een of meer van de ontwikkelde materialen? Heeft uw school interesse in een workshop? Neem dan contact op met sylvia.tenbokkel@iselinge.nl.

Downloads