Er zit muziek in onderwijs

De afgelopen jaren is op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het verbeteren van het muziekonderwijs. Regelmatig haalde muziek het nieuws door initiatieven waarbij van Koningin Maxima tot en met Joop van den Ende aandacht gevestigd werd op het belang van goed muziekonderwijs. Stelt het vak muziek op de pabo nog iets voor? In de afgelopen decennia is het aantal uren dat in het opleidingsprogramma besteed wordt aan muziek langzaamaan afgenomen. Deels een gevolg van het overvolle programma en nieuwe overheidsinitiatieven, maar deels ook als gevolg van de formulering van te behalen doelen zoals die op dit moment in de kerndoelen staan.

Intussen voelt menig (aanstaand) leerkracht zich onzeker in het verzorgen van muziekonderwijs. De opleiding heeft hem of haar nog niet voldoende toegerust om met enige overtuiging vorm te geven aan muziekonderwijs. In de schoolontwikkelingsthema’s en keuze in professionalisering wordt dan ook zelden gekozen voor het muzikale. En dat terwijl veel leerkrachten graag beter toegerust zouden willen zijn om hun muzieklessen vorm te geven. In deze Academische Werkplaats gaan we op zoek naar mogelijkheden om meer muziek in het onderwijs te krijgen.

Welke onderzoeksvraag staat centraal?

Op welke manier kunnen leerkrachten ondersteund worden om binnen de eigen context van hun school vorm te geven aan eigentijds muziekonderwijs?

In deze werkplaats zal met name gedacht worden over manieren waarop (aanstaande) leerkrachten virtueel en op afstand gecoacht kunnen worden in hun didactisch muzikaal handelen. In dit project wordt aangesloten bij de Stimuleringsregeling Muziek op de Pabo en zal worden samengewerkt met het Cultuurbedrijf en met Artez.

Nieuws uit dit netwerk

Contactpersoon

Lars de Vreugd

E-mail: lars.devreugd@iselinge.nl
Telefoon: 06 142 311 16 / 088 093 14 71

Wilt u ons netwerk versterken? Heeft u suggesties aan het netwerk? Neem dan contact op met larsdevreugd@iselinge.nl

Downloads