Leernetwerken

Er zit muziek in onderwijs

De afgelopen jaren is op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het verbeteren van het muziekonderwijs. Regelmatig haalde muziek het nieuws door initiatieven waarbij van Koningin Maxima tot en met Joop van den Ende aandacht gevestigd werd op het belang van goed muziekonderwijs.

Lees verder

Ssst…wij lezen!

In het leernetwerk Lezen staat leesbevordering centraal: het stimuleren van het lezen bij kinderen en volwassenen (ouders, leerkrachten, studenten). Binnen de leesbevordering zijn leesplezier en leesmotivatiemiddelen om de leesvaardigheid en de literaire competentie te vergroten.

Lees verder

Afgeronde leernetwerken

De onderstaande leernetwerken zijn inmiddels afgerond. De informatie blijft wel gewoon toegankelijk en zal in 2017-2018 regelmatig worden geactualiseerd.

Sociale veiligheid

In het project Sociale veiligheid hebben Hogeschool Iselinge en basisschool de Oersprong uit Ulft samengewerkt aan het project Versterking samenwerking Sociale Veiligheid.

Lees verder

Omgaan met verschillen: onderzoekend en ontwerpend leren

In 2014 is het leernetwerk begonnen met het zoeken naar een koppeling tussen onderzoekend leren en omgaan met verschillen. Centraal daarbij stond daarbij de talentontwikkeling van leerlingen.

Lees verder

Startende leerkrachten in hun leer- kracht!

Vanuit het project Versterking Samenwerking loopt sinds enige tijd ook het deelproject startende leerkrachten. Dit project heeft als doel starters in de regio te ondersteunen bij het uitoefenen van hun vak, zodat ze kunnen groeien van startbekwaam naar basisbekwaam en vakbekwaam.

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

In de werkgroep Ouderbetrokkenheid is de afgelopen jaren gewerkt met de volgende vraagstelling als uitgangspunt: Wat zijn de wensen en ideeën met betrekking tot het verbeteren van de situatie op het gebied van ouderbetrokkenheid in zowel het basisonderwijs als op Iselinge Hogeschool?

Lees verder

De Virtuele Coach

In 2017-2018 zal een KIEM-subsidie worden gebruikt om te werken aan een virtuele coach die leerlingen tijdens hun schrijfproces zal ondersteunen in het maken van goede keuzes. Die ondersteuning zal plaatsvinden in de vorm van hints, modelvoorbeelden of bijvoorbeeld in de vorm van feedback en zal vooral gericht zijn op het bevorderen van de zelfsturing van leerlingen.

Lees verder