Klankbordgroep

Zo eens per jaar wordt overleg gevoerd met de zogenaamde klankbordgroep van de Academische Werkplaats. Een groep bestaande uit professoren die gevraagd en ongevraagd adviseren over de manier waarop wij de werkplaats aansturen, de manier waarop we omgaan met verschillen in onderzoekservaring binnen de groepen, over de methode die we hanteren bij het doen van onderzoek en vooral over de manier waarop wij binnen de groepen laten ervaren dat samen onderzoeken ook vooral een plezierige activiteit moet zijn. Aan zo’n klankbordgroep doen namens Iselinge Emmy, Iwan, Rosanne en Eric mee. Vanuit de wetenschap deden vandaag mee prof. Susan McKenney, prof. Rob Martens en prof. Els Boshuizen. Het motto van vandaag was: ‘Hoe halen we het beste uit iedere deelnemer van de werkplaatsen?’ Ze benadrukten het belang van overeenstemming binnen de verschillende groepen over hoe en wat er onderzocht wordt, en het belang van de erkenning dat er verschillen binnen een groep en tussen groepen bestaan. Benadrukt werd dat de wetenschappelijke kennis en methoden altijd ten dienste van de praktijk moeten worden ingebracht. Een projectmatige aanpak, waarbij ook met enige regelmaat monitorgesprekken worden gevoerd, wordt door hen als zeer positief gezien. Intussen gaan we dankbaar putten uit de tools en bronnen die in het nieuwe boek van Susan zijn opgenomen.Geef een reactie