Kiemsubsidie toegekend!

Het bestuur van Regieorgaan SIA heeft op advies van de beoordelingscommissie KIEM-hbo 2018 een besluit genomen over het toekennen of afwijzen van de voorstellen die in de eerste ronde KIEM-hbo 2018 (sluitingsdatum 27-2-2018) zijn ingediend.

Het voorstel Stimuleren van 21-eeuwse vaardigheden bij hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs door passende begeleiding van de persoonsvorming  is gehonoreerd. De commissie heeft daarbij de volgende motivatie:

De commissie beoordeelt de aanvraag positief en relevant. De uitwerking van twee prototypes tot bruikbare digitale tools die leerkrachten ondersteunen is goed gekozen. Het betreft de persoonlijke vorming en ontwikkeling van leerlingen met de vaardigheden creatief en kritisch denken, zelfregulerend leren en probleemoplossend werken. Het project is haalbaar en bouwt op bestaande kennis en kunde. De digitale tools zijn bijzonder relevant en hebben alle potentie tot impact. Advies voor een vervolgtraject is de validatie van de tools in een werkelijke gebruikcontext.

 

Goed nieuws voor de academische werkplaats Pedagogische Sensitiviteit en Hoogbegaafdheid!Geef een reactie