In hoeverre voldoe je aan de voorwaarden om zelfregulatie en -sturing te bevorderen?

KIJKWIJZER ZELFREGULEREND LEREN VOOR LERAREN

 

Zelfsturing in het onderwijs gaat niet vanzelf. Vanuit de academische werkplaats ‘Zelfgestuurd en betrokken leren’ is er een kijkwijzer ontwikkeld die de voorwaarden voor zelfregulerend leren (uitmondend in zelfgestuurd leren) bij leerlingen/studenten in kaart brengt.

Eerst komt de leraar bij het individuele kind gesprek én in de klassensituatie naar voren.

De leraar kan zichzelf scoren én hij kan geobserveerd worden door een collega.

Vervolgens komt de doorgaande lijn binnen het team en de schoolorganisatie, inclusief schoolleiding, aan bod.

De werkplaatsgroepsleden vullen voor zichzelf deze kijkwijzer in als een soort scan en proberen voor de volgende keer 24 januari ook een collega te observeren volgens deze kijkwijzer. 24 januari worden deze ervaringen gedeeld en proberen we de kijkwijzer vast te stellen, zodat hij uitgezet kan worden onder een grotere groep van docenten, leraren, schoolleiders, studenten, interne opleiders en de leden van de andere academische werkplaatsen en leernetwerken. We hopen op de bereidwilligheid van onze collega’s en zijn benieuwd naar jullie bevindingen!

 Geef een reactie