Huidige en gewenste situatie in kaart brengen

Tijdens de tweede bijeenkomst van de AW hebben we eerst uitgebreid teruggeblikt op de vorige bijeenkomst. Daarbij hebben we samenvattend gekeken naar de opbrengsten en het bleek dat het ‘samen doen’ essentieel is bij gedragsproblemen. Ook werd duidelijk dat er een wisselwerking is tussen het handelen van de leerkracht en zijn mindset/visie. Vervolgens hebben we gekeken naar de impact die het onderzoek hopelijk zal hebben. Uit de antwoorden kwam voornamelijk naar voren dat de opbrengst van het ontwerp praktisch moet zijn voor leerkrachten. Daarnaast zou het een mooie uitkomst zijn als de leerkrachten direct anders kunnen gaan handelen als het gaat om gedrag. In het tweede deel zijn we aan de slag gegaan met het voorbereiden van interviews. De vragen stonden vooraf vast en het was aan ons om te oefenen met het doorvragen, om zo de huidige en gewenste situatie ten aanzien van probleemgedrag vast te kunnen stellen. Tijdens de volgende bijeenkomst worden de interviews geanalyseerd.Geef een reactie