Het ontwerpen komt dichterbij..

Vandaag was onze 7e bijeenkomst. We zijn, na de gezamenlijke opening, begonnen met het delen van gelezen literatuur. Op de Kennisrotonde is onlangs een stuk verschenen over het bevorderen van zelfsturing en ook een oud-pabo student die momenteel de master Leren en Innoveren volgt had een waardevolle inbreng. Om elkaar te inspireren hebben we vervolgens good practices gedeeld. Eén van ons vertelde over gesprekken die op de pabo worden gevoerd over cognitie, motivatie, gedrag en context met toekomstige studenten, voordat zij starten met de opleiding. Dit komt overeen met de eerste fase van Pintrich; de oriëntatiefase, waar wij al veel literatuur over gelezen hebben. Vervolgens hebben we de analysefase met elkaar afgerond door het projectdocument met elkaar te bespreken, nadat we in de afgelopen weken hier feedback op hadden gegeven. Tenslotte hebben we weer een stap gezet richting het ontwerpen. We hebben in onze Padlet van de vorige keer gekeken naar wat we het belangrijkste vinden en in hoeverre dit aansluit bij de gestelde onderzoeksvragen. Dit gaan we nu vervolgens voorleggen aan het team op de scholen. Gelukkig is de volgende bijeenkomst al over 2 weken, want dan gaan we definitief beslissen wat we gaan ontwerpen!Geef een reactie