Het onderzoek naar zelfgestuurd leren krijgt richting

Afgelopen woensdag is tijdens de bijeenkomst de gezamenlijke probleemstelling van de betrokken scholen geformuleerd. Binnen de scholen is, door middel van interviews, naar voren gekomen dat er behoefte is aan een doorgaande lijn voor zowel leerlingen als leerkrachten op het gebied van zelfgestuurd leren.  Deze doorgaande lijn heeft betrekking op de vaardigheden die nodig zijn en de houding die nodig is om tot zelfgestuurd leren te komen. De komende weken gaan alle projectleden op zoek naar literatuur, zodat tijdens de volgende bijeenkomst 14 december een definitie van zelfgestuurd leren geformuleerd kan worden.



Geef een reactie