Het monitoren van onderzoekend en ontwerpend leren

Op woensdag 15 november vond er wederom een bijeenkomst plaats van de AW Onderzoekend en Ontwerpend Leren in Thematisch Zaakvakkenonderwijs. Hieronder een impressie van studenten en leerkrachten.

Impressie studenten:
“Vandaag kwamen we bijeen met een grote groep. We begonnen met het doornemen van de vondsten van studenten naar aanleiding van de vorige Academische werkplaatsbijeenkomst. Vervolgens kwam Iwan met de vraag: “Wat is je doel als je bezig bent met onderzoekend leren? Wat wil je als leerkracht bereiken?” We hebben dit besproken in gemengde groepen. Het was waardevol om met leerkrachten en studenten over dit onderwerp te discussiëren. Ook hebben we de zelftest Onderzoekend en Ontwerpend Leren geanalyseerd. Hoe komen de zeven stappen van Onderzoekend en Ontwerpend Leren bijvoorbeeld terug in dit instrument? De studenten gaan het instrument testen tijdens een les onderzoekend leren: leerlingen en een leerkracht zullen het invullen, de studenten evalueren de bruikbaarheid. De leerkrachten stellen voor de volgende keer een lijst samen met eisen voor een monitoringsinstrument. Volgende bijeenkomst is op woensdag 6 december, 2017.”

Impressie leerkrachten:
“Op woensdag 15 november 2017 hebben we allereerst in kleine groepjes het doel dat we als leerkracht nastreven met het onderzoekend leren tijdens een project besproken. Daarbij een korte motivatie gegeven. Daarna hebben we twee verschillende meetinstrumenten bekeken. Een instrument richtte zich op het monitoren van voortgang op vier ‘domeinen’, te weten vaardigheden, motivatie, zelfbeeld en houding. Samen in overleg geweest of ze allemaal meetbaar zijn door zowel leerkracht als leerling. Na de pauze is een groep eerstejaars studenten bij ons aangeschoven. Deze studenten hebben vragen gesteld over onderzoeken en ontwerpend leren in de praktijk. Een paar voorbeelden: “Waar lopen jullie tegenaan? Waar zijn jullie meteen vertrouwd mee en wat gaat goed? Welke problemen komen jullie tegen en hoe proberen jullie die op te lossen? Zijn alle kinderen enthousiast over onderzoekend leren of ook terughoudend?” Vervolgens hebben we afgesproken dat we als groep één van de meetinstrumenten gaan uitproberen in de praktijk. Kun je tegelijkertijd verschillende aspecten van onderzoekend en ontwerpen leren monitoren? Moeten we het instrument aanpassen, omdat bepaalde aspecten niet goed meetbaar zijn? Is het instrument in deze vorm geschikt voor zowel de leerling als de leerkracht? Tijdens de volgende bijeenkomst van de academische werkplaats zullen de resultaten van onze evaluaties worden besproken.”Geef een reactie