Groepen 7 gezocht!!

Vandaag besteedden we de meeste tijd aan het ontwerpen van activiteiten. Activiteiten waarvan we verwachten dat ze de leerling helpen om binnen en buiten de taalles tot mooie formuleringen te komen. Activiteiten voor de groepen 4 tot en met 8 waarin ze op basis van een ontworpen leerlijn leren samengestelde zinnen te schrijven. Die lessen zullen een beroep doen op zelfregulering en bieden ruimte om kinderen samen te laten werken. Een belangrijk ingrediënt van de activiteiten is het modellen met behulp van videoclipjes waarop een leerling laat zien welke denkstappen hij of zij allemaal gezet heeft. Bij de ontwikkelde materialen wordt een training aangeboden.

Intussen hebben we besloten dat we volgend cursusjaar ons onderzoek zullen richten op de groepen 7. We zoeken scholen die bereid zijn om mee te doen in dat onderz0ek. Dat kan door controleschool te willen zijn: in dat geval hoeven er slechts twee korte schrijftaken in groep 7 gemaakt te worden. Mee doen in de interventiegroep betekent dat de leerkracht van groep 7 een training volgt, daarna een uit te voeren lespakket ontvangt dat tussen september en december 2019 zal moeten zijn uitgevoerd (8 lessen van 45 minuten). Tijdens de uitvoering wordt een keer een les bezocht. Ook zullen we aan het eind een gesprek plannen met de leerkracht en wellicht ook met een groepje leerlingen.

Heeft uw school belangstelling: laat het dan weten met een mail aan eric.besselink@iselinge.nlGeef een reactie