Gepersonaliseerde portfolio’s

Gisteren viel Nancy in de prijzen: haar Comeniusaanvraag is gehonoreerd. Dat betekent dat ze werk kan gaan maken van het meer centraal stellen van de student in het uitstippelen van zijn studieroutes. Het zal een project worden waar vooral derde- en vierdejaars iets van gaan merken, doordat hun portfolio meer iets van henzelf wordt. Ook de manier waarop we de portfolio’s zullen beoordelen zal  aandacht krijgen. We citeren de samenvatting van haar gehonoreerde aanvraag:

‘Dit projectvoorstel speelt in op de groeiende aandacht, zowel landelijk als internationaal, voor flexibiliteit, maatwerk en
talentontwikkeling binnen het onderwijs, passend bij trends en initiatieven op het gebied van toekomstgericht onderwijs. In
veel gevallen is de docent de agens als het gaat om het afstemmen van onderwijs op de behoeften van studenten: hij
bepaalt hoe, wanneer en met welk doel individuele lerenden door hem geselecteerd onderwijsmateriaal tot zich nemen en
verwerken. De innovatie die in dit voorstel wordt beoogd, daarentegen, is gericht op studentcentrale personalisering van
het onderwijs: de student neemt regie over zijn eigen leerproces binnen studie en stage. De doelgroep van dit onderzoek
bestaat uit derde- en vierdejaars pabostudenten. Het middel om de innovatie te bewerkstelligen is een gepersonaliseerd
portfolio waarmee studenten op basis van principes van personalisering en zelfgestuurd leren hun eigen leerproces plannen,
vormgeven, monitoren en evalueren. In dit kader stellen zij doelen op die zowel relevant zijn voor hun persoonlijke
ontwikkeling als voor de beroepspraktijk. Deze manier van werken heeft invloed op hoe de begeleiding en beoordeling van
het leerproces van studenten door studieloopbaanbegeleiders en begeleiders in het werkveld geschiedt. Een belangrijke
vraag is hoe betrouwbaarheid van beoordeling gewaarborgd kan worden. In antwoord hierop wordt D-Pac als instrument
ingezet om competenties op een vergelijkende, innovatieve en kwalitatieve manier te beoordelen. Opbrengst van dit
onderzoek is een digitale leeromgeving die studenten en hun begeleiders ondersteunt bij het vormgeven, begeleiden en
beoordelen van het gepersonaliseerde portfolio op basis van principes van zelfsturing en personalisering.’

Nancy: proficiat!!

 

 Geef een reactie